Příloha 97


Žádost o sdělení čísla účtu a o vyjádření k úhradě pohledávky ze dne 13. 4. 2017 včetně potvrzení o předání společnosti MESSENGER a.s. a včetně podacího lístku

Příloha 97

Příloha 97

Příloha 97

Příloha 97