Seznam příloh

  1. Smlouva o zprostředkování – d2d s.r.o. vs BEE včetně jejích dodatků a potvrzení o splnění
  2. Graf nárůstu OPM, obratu a zisku v důsledku činnosti pana Tomáše Bárty
  3. Smlouva o zprostředkování – BEE vs EMTC
  4. Smlouva o zprostředkování – BEE vs d2d s.r.o.
  5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
  6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
  7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
  8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
  9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu – HP vs Tomáš Bárta
  10. Smlouva o převodu obchodního podílu – HP vs JP
  11. Notářský zápis ze dne 27. 4. 2012
  12. Potvrzení BEE ze dne 18. 7. 2012
  13. Potvrzení BEE ze dne 30. 10. 2012
  14. Potvrzení BEE ze dne 9. 4. 2013
  15. Dopis ze dne 26. 9. 2013
  16. Emailová komunikace mezi Tomášem Bártou a HP
  17. Emailová zpráva HP ze dne 16. 10. 2013
  18. Dopis HP ze dne 16. 10. 2013
  19. Dopis ze dne 24. 10. 2013
  20. Email obchodního ředitele BEE
  21. Dopis HP ze dne 5. 11. 2013
  22. Dopis ze dne 6. 12. 2013 včetně jeho přílohy
  23. Dopis HP ze dne 19. 12. 2013
  24. Smlouva o postoupení pohledávky – Tomáš Bárta vs Arca Investments, a.s.
  25. Dopis HP ze dne 18. 2. 2014 (zřejmě však jde o chybu, když správné datum mělo být 18. 3. 2014) včetně pozvánky na valnou hromadu společnosti BEE konanou dne 27. 3. 2014
  26. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 12. 3. 2014
  27. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin dne 14. 3. 2014
  28. Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti BEE ze dne 6. 3. 2014
  29. Výroční zpráva BEE za rok 2012
  30. Účetní závěrka BEE za rok 2013
  31. Dodatek ze dne 21. 3. 2014
  32. Smlouva o zápůjčce ze dne 20. 3. 2014
  33. Zápis z valné hromady konané dne 27. 3. 2014
  34. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2014, č.j. 73 Cm 89/2014-29
  35. Žádost ze dne 27. 3. 2014 o svolání valné hromady společnosti BEE
  36. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 10 hodin
  37. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 11 hodin
  38. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 14 hodin
  39. Článek Hospodářských novin ze dne 26. 3. 2014
  40. Článek deníku Ekonom ze dne 10. 4. 2014
  41. Dopis ze dne 7. 5. 2014 včetně přílohy
  42. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 10:00 hod., včetně příloh
  43. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 11:00 hod., včetně příloh
  44. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 14:00 hod., včetně příloh
  45. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 5. 2014, č.j. 14 C 108/2014-20
  46. Notářský zápis ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin v květnu 2014
  47. Vyjádření Notářské komory ČR ze dne 27. 8. 2014
  48. Dopis HP ze dne 27. 6. 2014
  49. Dopis JP ze dne 7. 7. 2014
  50. Reakce ze dne 3. 7. 2014
  51. Reakce ze dne 11. 7. 2014
  52. Žádost ze dne 1. 8. 2014
  53. Sdělení ze dne 11. 8. 2014
  54. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2014, č.j. 73 Cm 218/2014-88
  55. Dopis AI ze dne 13. 10. 2014
  56. Pozvánka na VH 5. 12. 2014
  57. Zápis z VH 5. 12. 2014
  58. Rozsudek OS Praha 3 ze dne 1. 7. 2015, č.j. 17 C 246/2014-300
  59. Zpráva OTE
  60. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č.j. 14 Cmo 149/2015-105
  61. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č.j. 7 Cmo 152/2015-126
  62. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015, č.j. 73 Cm 203/2014-139
  63. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 2015, č.j. 7 Cmo 309/2015-184
  64. Akceptace dohody z 13. 10. 2014
  65. Internetový článek Hospodářských novin ze dne 2. 9. 2015
  66. Výzva AI ze dne 5. 6. 2015
  67. Odmítnutí ze dne 12. 6. 2015
  68. Nabídka na převedení podílu ze dne 1. 7. 2015
  69. Pozvánka na VH 18. 6. 201
  70. Notářský zápis o VH 18. 6. 2015, NZ 553/2015, N 622/2015
  71. Pozvánka na VH 21. 8. 2015
  72. Notářský zápis o VH 21. 8. 2015, NZ 804/2015, N 892/2015
  73. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
  74. Audiozáznam v VH 21. 8. 2015
  75. Návrh na zápis změn do OR
  76. Pozvánka na VH 7. 12. 2015
  77. Notářský zápis o VH 7. 12. 2015, NZ 1319/2015, N 1243/2015
  78. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu
  79. Usnesení Vrchního soudu v Praze o zrušení a vrácení zpět
  80. Notářský zápis o VH 27. 6. 2016
  81. Dopis Mgr. RB ze dne 1. 11. 2016
  82. Reakce Mgr. RB ze dne 7. 11. 2016
  83. Stížnost na Mgr. RB
  84. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361
  85. Potvrzení o úhradě ze dne 11. 1. 2017
  86. Protokol z jednání ze dne 13. 1. 2017
  87. Vyrozumění o postoupení pohledávky ze strany Arca Capital Bohemia, a.s.
  88. Námitky proti postoupené pohledávce ACB
  89. Oznámení společnosti Servodata a.s. o postoupení pohledávky ze dne 3. 1. 2017
  90. Vyrozuměním společnosti Arca Services a.s. o postoupení pohledávky ze dne 23. 2. 2017
  91. Námitky proti postoupení Servodata
  92. Námitky proti postoupení Arca Services
  93. Znalecký posudek EQUITA
  94. Email ze dne 23. 3. 2017
  95. Email ze dne 29. 3. 2017
  96. Email ze dne 5. 4. 2017
  97. Žádost o sdělení čísla účtu a o vyjádření k úhradě pohledávky ze dne 13. 4. 2017 včetně potvrzení o předání společnosti MESSENGER a.s. a včetně podacího lístku
  98. Potvrzení o úhradě ze dne 18. 4. 2017
  99. Usnesení MS v Praze ze dne 23. 5. 2017, č.j. MSPH INS 22188/2015-A-1277
  100. Výpis z účtu ke dni 31. 3. 2017
  101. Insolvenční návrh na EMTC
  102. Výzva spolupracovníkům Krúpy
  103. Reakce Krúpy – dětská plena a zdvižený prostředníček
  104. Předběžné opatření Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2017, č.j. 14 Cmo 5/2017-304
  105. Výpis společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. z obchodního rejstříku
  106. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 6. 2017, č.j. 23 Cdo 4995/2016-390
  107. Oznámení o výsledku rozhodování mimo valnou hromadu ze dne 20.4.2017
  108. Dohoda o nerovnoměrném převzetí vkladové povinnosti ze dne 20. 4. 2017
  109. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2017, č.j. C 115621/RD251/MSPH, Fj 172814/2017/MSPH
  110. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č.j. 74 Cm 49/2017-25
  111. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2017, č.j. 7 Cmo 377/2017-62
  112. Prohlášení společnosti BEE o přijetí rozhodnutí per rollam ze dne 17. 7. 2017
  113. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, sp.zn.: 73 Cm 214/2014
  114. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363
  115. Internetový výpis společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s. z OR
  116. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, 73 Cm 218/2014-346
  117. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 2018, č.j. 2 VSPH 1504/2017-A-187
  118. Úplný výpis společnosti Services of Serbin s.r.o. z obchodního rejstříku
  119. Insolvenční návrh společnosti Services of Serbin, s.r.o.
  120. Smlouva o postoupení pohledávky mezi Vexelberg, s.r.o. a Services of Serbin, s.r.o.
  121. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2018, č.j. MSPH 79 INS 12307/2018-A-13
  122. Leták č. 1 rozeslaný klientům společnosti EMTC
  123. Insolvenční návrh Petera Cimermana
  124. Leták č. 2 rozeslaný klientům EMTC
  125. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2018, č.j. 3 VSPH 1294/2018-A-24
  126. Usnesení NSČR ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120
  127. Článek časopisu Forbes s názvem "Miliardář ze zásuvky", únor 2017