Seznam příloh

 1. Smlouva o zprostředkování – d2d s.r.o. vs BEE včetně jejích dodatků a potvrzení o splnění
 2. Graf nárůstu OPM, obratu a zisku v důsledku činnosti pana Tomáše Bárty
 3. Smlouva o zprostředkování – BEE vs EMTC
 4. Smlouva o zprostředkování – BEE vs d2d s.r.o.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
 8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu – HP vs Tomáš Bárta
 10. Smlouva o převodu obchodního podílu – HP vs JP
 11. Notářský zápis ze dne 27. 4. 2012
 12. Potvrzení BEE ze dne 18. 7. 2012
 13. Potvrzení BEE ze dne 30. 10. 2012
 14. Potvrzení BEE ze dne 9. 4. 2013
 15. Dopis ze dne 26. 9. 2013
 16. Emailová komunikace mezi Tomášem Bártou a HP
 17. Emailová zpráva HP ze dne 16. 10. 2013
 18. Dopis HP ze dne 16. 10. 2013
 19. Dopis ze dne 24. 10. 2013
 20. Email obchodního ředitele BEE
 21. Dopis HP ze dne 5. 11. 2013
 22. Dopis ze dne 6. 12. 2013 včetně jeho přílohy
 23. Dopis HP ze dne 19. 12. 2013
 24. Smlouva o postoupení pohledávky – Tomáš Bárta vs Arca Investments, a.s.
 25. Dopis HP ze dne 18. 2. 2014 (zřejmě však jde o chybu, když správné datum mělo být 18. 3. 2014) včetně pozvánky na valnou hromadu společnosti BEE konanou dne 27. 3. 2014
 26. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 12. 3. 2014
 27. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin dne 14. 3. 2014
 28. Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti BEE ze dne 6. 3. 2014
 29. Výroční zpráva BEE za rok 2012
 30. Účetní závěrka BEE za rok 2013
 31. Dodatek ze dne 21. 3. 2014
 32. Smlouva o zápůjčce ze dne 20. 3. 2014
 33. Zápis z valné hromady konané dne 27. 3. 2014
 34. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2014, č.j. 73 Cm 89/2014-29
 35. Žádost ze dne 27. 3. 2014 o svolání valné hromady společnosti BEE
 36. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 10 hodin
 37. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 11 hodin
 38. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 14 hodin
 39. Článek Hospodářských novin ze dne 26. 3. 2014
 40. Článek deníku Ekonom ze dne 10. 4. 2014
 41. Dopis ze dne 7. 5. 2014 včetně přílohy
 42. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 10:00 hod., včetně příloh
 43. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 11:00 hod., včetně příloh
 44. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 14:00 hod., včetně příloh
 45. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 5. 2014, č.j. 14 C 108/2014-20
 46. Notářský zápis ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin v květnu 2014
 47. Vyjádření Notářské komory ČR ze dne 27. 8. 2014
 48. Dopis HP ze dne 27. 6. 2014
 49. Dopis JP ze dne 7. 7. 2014
 50. Reakce ze dne 3. 7. 2014
 51. Reakce ze dne 11. 7. 2014
 52. Žádost ze dne 1. 8. 2014
 53. Sdělení ze dne 11. 8. 2014
 54. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2014, č.j. 73 Cm 218/2014-88
 55. Dopis AI ze dne 13. 10. 2014
 56. Pozvánka na VH 5. 12. 2014
 57. Zápis z VH 5. 12. 2014
 58. Rozsudek OS Praha 3 ze dne 1. 7. 2015, č.j. 17 C 246/2014-300
 59. Zpráva OTE
 60. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č.j. 14 Cmo 149/2015-105
 61. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č.j. 7 Cmo 152/2015-126
 62. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015, č.j. 73 Cm 203/2014-139
 63. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 2015, č.j. 7 Cmo 309/2015-184
 64. Akceptace dohody z 13. 10. 2014
 65. Internetový článek Hospodářských novin ze dne 2. 9. 2015
 66. Výzva AI ze dne 5. 6. 2015
 67. Odmítnutí ze dne 12. 6. 2015
 68. Nabídka na převedení podílu ze dne 1. 7. 2015
 69. Pozvánka na VH 18. 6. 201
 70. Notářský zápis o VH 18. 6. 2015, NZ 553/2015, N 622/2015
 71. Pozvánka na VH 21. 8. 2015
 72. Notářský zápis o VH 21. 8. 2015, NZ 804/2015, N 892/2015
 73. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
 74. Audiozáznam v VH 21. 8. 2015
 75. Návrh na zápis změn do OR
 76. Pozvánka na VH 7. 12. 2015
 77. Notářský zápis o VH 7. 12. 2015, NZ 1319/2015, N 1243/2015
 78. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu
 79. Usnesení Vrchního soudu v Praze o zrušení a vrácení zpět
 80. Notářský zápis o VH 27. 6. 2016
 81. Dopis Mgr. RB ze dne 1. 11. 2016
 82. Reakce Mgr. RB ze dne 7. 11. 2016
 83. Stížnost na Mgr. RB
 84. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361
 85. Potvrzení o úhradě ze dne 11. 1. 2017
 86. Protokol z jednání ze dne 13. 1. 2017
 87. Vyrozumění o postoupení pohledávky ze strany Arca Capital Bohemia, a.s.
 88. Námitky proti postoupené pohledávce ACB
 89. Oznámení společnosti Servodata a.s. o postoupení pohledávky ze dne 3. 1. 2017
 90. Vyrozuměním společnosti Arca Services a.s. o postoupení pohledávky ze dne 23. 2. 2017
 91. Námitky proti postoupení Servodata
 92. Námitky proti postoupení Arca Services
 93. Znalecký posudek EQUITA
 94. Email ze dne 23. 3. 2017
 95. Email ze dne 29. 3. 2017
 96. Email ze dne 5. 4. 2017
 97. Žádost o sdělení čísla účtu a o vyjádření k úhradě pohledávky ze dne 13. 4. 2017 včetně potvrzení o předání společnosti MESSENGER a.s. a včetně podacího lístku
 98. Potvrzení o úhradě ze dne 18. 4. 2017
 99. Usnesení MS v Praze ze dne 23. 5. 2017, č.j. MSPH INS 22188/2015-A-1277
 100. Výpis z účtu ke dni 31. 3. 2017
 101. Insolvenční návrh na EMTC
 102. Výzva spolupracovníkům Krúpy
 103. Reakce Krúpy – dětská plena a zdvižený prostředníček
 104. Předběžné opatření Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2017, č.j. 14 Cmo 5/2017-304
 105. Výpis společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. z obchodního rejstříku
 106. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 6. 2017, č.j. 23 Cdo 4995/2016-390
 107. Oznámení o výsledku rozhodování mimo valnou hromadu ze dne 20.4.2017
 108. Dohoda o nerovnoměrném převzetí vkladové povinnosti ze dne 20. 4. 2017
 109. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2017, č.j. C 115621/RD251/MSPH, Fj 172814/2017/MSPH
 110. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č.j. 74 Cm 49/2017-25
 111. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2017, č.j. 7 Cmo 377/2017-62
 112. Prohlášení společnosti BEE o přijetí rozhodnutí per rollam ze dne 17. 7. 2017
 113. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, sp.zn.: 73 Cm 214/2014
 114. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363
 115. Internetový výpis společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s. z OR
 116. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, 73 Cm 218/2014-346
 117. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 2018, č.j. 2 VSPH 1504/2017-A-187
 118. Úplný výpis společnosti Services of Serbin s.r.o. z obchodního rejstříku
 119. Insolvenční návrh společnosti Services of Serbin, s.r.o.
 120. Smlouva o postoupení pohledávky mezi Vexelberg, s.r.o. a Services of Serbin, s.r.o.
 121. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2018, č.j. MSPH 79 INS 12307/2018-A-13
 122. Leták č. 1 rozeslaný klientům společnosti EMTC
 123. Insolvenční návrh Petera Cimermana
 124. Leták č. 2 rozeslaný klientům EMTC
 125. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2018, č.j. 3 VSPH 1294/2018-A-24
 126. Usnesení NSČR ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120
 127. Článek časopisu Forbes s názvem "Miliardář ze zásuvky", únor 2017